Herätyksen seurakunnat

Seurakunnan elävät herätyksessä


Monet Pohjois-Amerikan seurakunnat, kuten myös Aasian kristilliset seurakunnat ovat pitkällä Jumalan "Kasvojen" etsimisessä. Myös muualla päin maailmaa Jumala toimii voimakkaasti. Moni seurakunta saakin elää "jatkuvassa herätyksessä". Nämä seurakunnat elävät jatkuvasti ihmeissä ja merkeissä. Siksi nämä seurakunnat kasvavat ja voimistuvat.

Näissä kokouksissa Ihmisiä tulee uskoon, ihmiset tekevät parannusta, ihmisiä täyttyy Pyhällä Hengellä. Tapahtuu myös sairaiden parantumisia ja vapautumisia.

He ovat kokeneet todeksi Raamatun jakeet:

"Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti"

" Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy"

"Hänen haavojensa kautta me olemme paratut"

Tämän kaiken lisäksi he odottavat Jeesuksen takaisintuloa.

Hebr. 13:8:-> Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti.

Jesaja 40:31-> Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy.

Jesaja 53: 7-8 -> Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

Tämä sama Pyhän Hengen " tuli tai tuuli" on tarjolla myös Suomessa jokaiseen seurakuntaan. Osataanko me "ottaa se kiinni" johtuu meistä ihmisistä.

Näissä paikoissa vaikuttava "Jumalan liikehdintä" on syntynyt siitä, että seurakunta on ollut yksimielinen. Koko seurakunta tai suuri osa siitä on ollut erittäin pitkään kestävässä rukouksessa ja on myös paastottu, että Jumala ilmestyisi. ¨Rukousta on myös jatkettu läpimurron jälkeen ja rukous on otettu pysyväksi keinoksi "vallata uutta maaperää" ja voittaa sieluja.

Jumalan Kasvojen edessä vietetty aika ei ole vain rukousta ja lauleskelua vaan se on erotettua aikaa viipyä Pyhän Hengen läsnäolossa. Jos uskova on pukenut päällensä Raamatussa mainitun "ylistyksen vaipan". On toisarvoista, mistä ylistys- tai palvontalaulusta on kyse. Jos uskova kokee ahdistusta ylistyksen keskellä. Voi olla, että Jumala "haluaa repiä hänestä vääriä istutuksia". Sadat miljoonat ihmiset ovat saaneet eheytyä ja muuttua Hänen Kuvansa kaltaisiksi ylistyksen ja palvonnan keskellä.

Resepti herätykseen ei ole edes mikään vaikea. Ainakaan Jumalan puolelta. Jos uskovien ensirakkaus uudistuu. Uskovat alkavat janoamaan ja odottamaan Jumalan Hengen ilmestymistä. Hänen läsnäolonsa tulee meille erittäin tärkeäksi ja teemme parannusta, joka päivä. Emme anna minkään asian tulla meidän ja Jumalan väliin, niin että Pyhän hengen "virtaus" vähenee yhtään meidän elämässä. Ollaan jo päästy pitkälle.

Herätyksen yksi pahimmista ongelmista Suomessa on "uskonnollisuus". Se laittaa "jarruja" joka asiassa. Jos uskosta on tullut vain tapa. Olitpa sitten yksilöuskova tai seurakunnan johtotiimiläinen. Uskonnollisuus on "myrkkyä" seurakunnissa. Koska silloin "liikkua Hengessä" tai tehdä "Hengen" mukaisia asioita ei onnistu. Tämmöinen seurakunta ei voi kasvaa. Uskonnollinen uskova on myös "riistaa" sieluviholliselle, kun ei ole voimaa vastustaa perkelettä.

Kun Pyhä Henki alkaa vaikuttamaan meidän ja seurakuntien elämässä. Se on ihanaa. Siinä kaikessa kannattaa muistaa kuitenkin Raamatun paikka "menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi".

Vaikka Pyhä Henki on voima uskovan elämässä. Sama Pyhä Henki "laittaa myös liikkeelle".

Seurakunnissa, missä on palkattu Evankelista. Ymmärtävät, että myös tämä virka on tärkeä. Evankelistalla on tärkeä rooli seurakuntien kasvussa. Näin seurakunnilla on mahdollisuus kasvaa tämän työn kautta, kun uusia sieluja pelastuu.

2. Kor. 3:18->Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltasiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki.

Jakob 4:8->Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset.

2. Kor. 3:17->Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siellä on vapaus".

Valitsin tälle sivulle muutamia videoita Pohjois-Amerikan kokouksista ja ylistystapahtumista. Videoissa on nähtävissä "vapaus", minkä vain Pyhä Henki saa aikaan.