REVIVAL

Herätys


Jumala liikkuu

Monet Pohjois-Amerikan seurakunnat, kuten myös Aasian kristilliset seurakunnat ovat pitkällä Jumalan "Kasvojen" etsimisessä. Myös muualla päin maailmaa. Jumala toimii voimakkaasti. Moni seurakunta saakin elää "jatkuvassa herätyksessä". Nämä seurakunnat elävät jatkuvasti ihmeissä ja merkeissä. Siksi nämä seurakunnat kasvavat ja voimistuvat.

Näissä kokouksissa Ihmisiä tulee uskoon, ihmiset tekevät parannusta ja ihmisiä täyttyy Pyhällä Hengellä. Tapahtuu myös sairaiden parantumisia ja vapautumisia. Tapahtuneet asiat eivät ole "menestystelogiaa", jos joku niin sattuisi pelkäämään. Kaikki, mitä niissä kokouksissa tapahtuu. On mainittu Raamatussa.

He ovat kokeneet todeksi Raamatun jakeet:

"Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti"

" Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy"

"Hänen haavojensa kautta me olemme paratut"

Tämän kaiken lisäksi he odottavat Jeesuksen takaisintuloa.

Hebr. 13:8:-> Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti.

Jesaja 40:31-> Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy.

Jesaja 53: 7-8 -> Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavojensa kautta me olemme paratut.

Myös Suomessa, jotkut seurakunnat ovat saaneet kokea samankaltaista Pyhän Hengen liikehdintää. Tämä sama Pyhän Hengen " tuli tai tuuli" on tarjolla jokaiseen seurakuntaan. Osataanko me "ottaa Pyhä Henki kiinni" johtuu meistä ihmisistä.

Näissä paikoissa vaikuttava "Jumalan liikehdintä" on syntynyt siitä, että seurakunta on ollut yksimielinen. Koko seurakunta tai suuri osa siitä on ollut erittäin pitkään kestävässä rukouksessa ja on myös paastottu, että Jumala ilmestyisi. ¨Rukousta on myös jatkettu läpimurron jälkeen ja rukous on otettu pysyväksi keinoksi pitää seurakunta elossa ja "vallata uutta maaperää" ja voittaa sieluja.

Sadat miljoonat ihmiset ovat saaneet eheytyä ja muuttua "Hänen Kuvansa kaltaisiksi", rukouksen, ylistyksen, palvonnan keskellä ja Jumalan Sanan kuulemisen kautta.

Mistä Jumala syttyy - parantuminen

Jumala "syttyy" aina siellä, missä tehdään totista parannusta. Rukoillaan, ylistetään ja palvotaan Häntä. Jumala "syttyy" myös siitä, kun Hänen omaisuuskansaansa Israelia siunataan.

Israel, Jumalan silmäterä, on "eräänlainen kello", jota seuraamalla voi nähdä, kuinka lähellä Jeesuksen takaisintulo on. Israelia katsomalla voi huomata, että "viisarit" osoittavat juuri nyt aikaa 23.55. Eli olemme hyvin lähellä aikojen loppua ja Jeesuksen takaisintuloa.

Jumala on aina siellä, missä ihmiset haluavat pitää ensirakkautensa palavana Jeesukseen. Jumalan läsnäolo tulee aina tilanteeseen, missä etsitään Hänen Kasvoja.

Pyhä Henki toimii aina, kun Jumalan Sanaa luetaan ja julistetaan. Myös ihmeet seuraavat julistettua Sanaa, kun kokouksessa vallitsee uskon ilmapiiri. Ihmisiä tulee uskoon.

Hän tulee vieläkin voimakkaammin tilanteeseen, missä etsitään hänen Kasvoja ilman aikarajaa. Hänen läsnäolossa on, silloin helppo kokea se valtava pyhyys, jota ei voi sanoin kuvailla. Siinä "valtavassa pyhyydessä, minkä Hän tuo ei ole kysymys pelkästä "ilmapiiristä, mistä jotkut puhuvat.

Ei ole myöskään kysymys "sähkövirtauksesta", kuten joskus kuulee Pyhää Henkeä kuvattavan. Vaikka joskus on "aistittavissa, jotain sähköistä".

Hän on persoona, joka tekee vierailuja meidän ihmisten keskelle. Kaiken lisäksi " taivas on sisäisesti" uskovassa. Pyhä Henki asuu uskovan sisimmässä.

Kun "Hänen Kasvojensa" edessä vietetään runsaasti aikaa. Tapahtuu monesti se, että kokoukset muuttuvat. Hän antaa vahvan läsnäolonsa jo ensimmäisen "kiitoslaulun" aikana, koska Hän on mielistynyt siihen, " että kokoukseen tullaan etsimään "Hänen Kasvoja". Ei kuuntelemaan pelkästään tarinoita Jeesuksesta (Dr. Yonggi Cho)".

Hän liikkuu penkkiriviltä penkkiriville ja koskettaa ihmisiä, näyttämällä heille todeksi synnin, mikä johtaa parannuksen tekemiseen. Hän koskettaa muuttaen heitä oman kuvansa kaltaiseksi, eheyttämällä ja poistaen erilaisia mielenalueen lukkoja. Hän liikkuu parantaen myös fyysisiä sairauksia.

2. Kor. 3:18-> Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki.

Uskonnollisuus - uudestaan syntielämään

Jos Pyhän Hengen läsnäolo puuttuu jatkuvasti seurakuntien kokouksista. Uskossa olevien ihmisten usko muuttuu helposti uskonnollisuudeksi. Käynti kokouksissa muuttuu tavaksi. Edellyttäen, että näiden uskovien oma rukouselämä on nolla.

Uskonnollisuus voi saada seurakunnan jäseniä uudestaan synnin orjuuteen. Koska ei ole voimaa vastustaa kiusauksia ja niitä sielunvihollisen houkutuksia, millä se oli aiemmin "sitonut" heidät itseensä. Usko on voinut muuttua siten, että elämään on tullut takaisin synti eri muodoissa. Ja nyt elämästä ollaan luovutettu Jeesukselle vain osa.

Gal. 5:1-> Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.

Uskova ei ole välttämättä, koskaan kokenut sellaista aikaa, että olisi halunnut jokainen päivä siirtyä askeleen tai kaksi lähemmäs Jeesusta ja näin lähestyen Häntä. Olisi samalla "palanut" kaikki se saasta elämästä pois ja uskova olisi muuttunut päivä päivältä enemmän Kristuksen kuvan kaltaiseksi.Jos uskova ei ole luovuttanut kaikkia elämänsä osa- alueita Jeesukselle. Uskallan väittää, että tämä henkilö ei tiedä vielä uskosta oikein mitään.

Jos uskova on luovuttanut 99% elämästä Jeesukselle, mutta edelleen hän ei halua kaikkea luovuttaa hänelle. Ei hän vieläkään tiedä "oikeasta uskonelämästä" mitään.

Miksi osa uskovista antaa nettipornon, viinan, väkivaltapelien, hevimusiikin ym. "saastan" vielä hallita heidän elämäänsä.

Yksikin synti, minkä kautta uskova avaa "portin saatanan" puolelle. Kannattaa laittaa ehdottomasti pois, koska saatana pystyy niiden kautta hallitsemaan hänen elämääsä aika lailla. Ja se vie lopulta voiton.

Jos uskova ei halua elää "pyhää elämää". Ei Pyhä Henki, silloin juurikaan pääse vaikuttamaan hänen elämässään. Ja kaikki suuret taivaan ihanuudet ovat silloin vielä kokematta.

Kun uskovalla on halu "elää niin lähellä Jeesusta", kun on mahdollista. Ja hänen yksi kestorukous on, että saisi päivittäin tulla Häntä lähemmäs. Alkaa elämä "automaattisesti" muuttua pyhäksi.

Me ihmiset olemme aina Jumalan edessä "kuin saastainen vaate". Mutta uskovan halu siirtyä aina vain lähemmäs Häntä. Aiheuttaa sen, että kaikki "turhuus" menettää merkityksen uskovan elämässä. Samalla palaa kaikki "roska, saasta" myös pois ja siinä tilanteessa. Ja silloin on helppo yhtyä Pekka Simojoen lauluun "onneni on olla Herraa lähellä".

Täydellinen vapaus. Valtava ilo-> "Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne". Ja se Jumalan todellisuus, että uskova voi päivittäin kokea, että Pyhä Henki "kulkee sinun rinnalla". Menet minne tahansa, viet sinne mukanasi "taivaan todellisuuden". On miljoona kertaa enemmän kuin lottovoitto.

Seurakuntien korjausliike

Jos jokin seurakunta tunnistaa itsensä "uskonnolliseksi". Olisi seurakunnan johdon mietittävä sitä, kuinka tehdä "korjausliike", että seurakunta voisi jälleen muuttua eläväksi. Seurakunta voisi olla jälleen elävä Kristuksen seurakunta. Joka menee jatkuvasti eteenpäin.

Paikka, jossa ihmiset saisivat kokea muutoksen, vapautuisivat, syttyisivät ilosta ja Herran väkevyydestä. Masennus, mitä monet uskovat ovat mahdollisesti "kantaneet" jopa 30-vuotta. Voisivat kokea, että "masennuksen henki" olisi yhtäkkiä pois. Sekä muut ahdistusta aiheuttavat ongelmat.

Tästä seuraisi automaattisesti se, että seurakunta ja niiden jäsenet voimaantuisivat ja he haluaisivat osallistua monilla eri tavoilla "uusien sielujen voittamiseen".

On minun onni tai oikeammin Herran johdatus, että menin pastori M. Selkomaan kokoukseen v.2012. Kokouksessa Pyhän Hengen läsnäolo oli, niin huikea, että se Herran läsnäolo kykeni murtamaan minun "uskonnollisen uskovan" sisimpäni.Tuossa kokouksessa oli "uskon ilmapiiri". Tuossa kokouksessa oli sama "Jumalan kirkkaus", minkä olin kokenut v.1981 Niilo Ylivainion kokouksessa noin 30- vuotta sitten, kun tulin uskoon.

Ennen uskossa uudistumistani. Kävin kokouksissa pari kertaa kuussa 15- vuoden ajan. Ja olin todella kaukana Jumalasta. Olin kuitenkin kuulunut seurakuntaan koko ajan, yli 30- vuotta.

Markon sanat upposivat minuun syvälle perjantai- illan kokouksessa ja "henkeni" tuli niin kosketetuksi, että siinä samassa hetkessä palautui lahjani puhua kielillä. Tuona 15- vuoden luopio- aikana kävin kokouksissa tavan vuoksi. Vähän kuin olisin mennyt ruokakauppaan, koska uskoni oli muuttunut uskonnollisuudeksi ja synti oli tullut takaisin elämääni.

Edes se, että olin täyttynyt aiemmin Pyhällä Hengellä ja silloin oli ollut lahja puhua kielillä. Ei estänyt sitä, että uskoni oli muuttunut uskonnollisuudeksi, Uskoni oli silloin vain pelkkiä opittuja muotomenoja ja yksi niistä oli tapa mennä kokouksiin sunnuntaisin. Jos joku olisi pyytänyt rukouskokouksiin. Se olisi ollut todella liikaa. Rukous tuntui aivan liian raskaalta. Se tuntui raskaalta työltä.

Sunnuntaikokousten aikana odotin aina, että loppuisipa tämä kokous mahdollisimman äkkiä. Näin pääsisi tekemään omia "tärkeimpiä" asioita. Jumalan Kasvojen etsiminen ei kiinnostanut yhtään. Eikä Hänen tahtonsa tekeminen. Kuinka olisin voinut tehdä Jumalan tahdon mukaisesti, kun en tiennyt sitä, mitä minun olisi pitänyt tehdä.

Kokousten rakenne - voima palvella

Vaikuttaa paljon siihen, minkälainen kokouksesta tulee. Ehtiikö suurin osa kokousväestä, jotka tulevat omista arjen kiireistä. Syttyä kokouksessa jo alussa vai vasta viimeisessä laulussa.

Jos ihmiset eivät ole "vastaanottavaisia" kokousten alussa ja he eivät saa laulaa esim. useampia lauluja. Vaan kokouksen alku on "katkottu" esim. näin. Lauletaan yksi laulu. Kerrotaan tulevat tapahtumat. Lauletaan yksi laulu. Kerrotaan jokin asia. Lauletaan yksi laulu jne. Tämä aiheuttaa sen, ettei kiireisten ihmisten "henki" ehdi syttyä ja näin koko kokouksessa saatu voimaantuminen jää helposti vajaaksi.

Tämmöisissä kokouksissa voi puhuva pastori, joka pystyy helposti "virtaamaan Pyhässä Hengessä" voi paikata todella paljon, koska hän on täynnä "tulta". Kuitenkin pieni muutos kokouksen alkurakenteeseen. Sytyttää uskovat eri tavalla ja heidän on paljon helpompi lähteä "tulevaan arkeen" kun on saanut kokouksessa voimaantua.

Kun voimaantumista koetaan jatkuvasti. Tulee myös voima palvella. Ilman Pyhän Hengen antamaa rakkautta. Kukaan ei palvelisi, "siinähän kuluu vain oma aika".

Jokainen ihminen on itsessään hyvin itsekäs. Ja aikaa hengellisiin palvelustehtäviin ei liikene, jos Pyhä Henki ei ole antanut rakkautta toisten palvelemiseen. Ihmisten on sata kertaa helpompi luopua rahasta. Mutta ilman voimaa ei voi palvella.

Ne uskovat, jotka "uhraavat omasta ajasta kymmenykset", saavat kokea väkevät Jumalan suuret siunaukset. Uskovan ei tarvitse olla 100% eheä, että voi palvella. Jumala ei jätä koskaan maksamatta palvelemiseen käytettyä aikaa. Hän maksaa sen aina "hengellisillä rikkauksilla". Tästä syystä monet, jotka palvelevat. Saavat palvella iloisina ja voimaantuneina.

Toronto - herätyksestä

Yleensä kokouksissa monet ihmiset ajattelevat näin. Tuossa vieressä oleva ihminen alkoi yhtäkkiä itkemään. Pyhä Henki kosketti häntä. Jos joku toisella puolella oleva ihminen alkaisi yhtäkkiä nauramaan kesken kokouksen, kun Pyhä Henki liikkuu kokouksessa. Monien seurakuntien jäsenet sanoisi, että tuo on Toronto - herätystä. Tuo ei ole Jumalasta.

Me ihmiset laitamme Jumalan helposti "laatikkoon". Me osaamme tarkasti määrittellä, mikä on "oikeaa" Jumalan kosketusta.Vaikka todellisuudessa Pyhä Henki kosketti tätä henkilöä, jota vaivasi esim. syvä "hylkäämisen haava" ja Pyhä Henki teki näin eheyttävää työtä. Paransi "hylkäämisen" haavan ja antoi "ilo öljyä" ja ihminen koki vapautumisen ja ilon.

Toronto - herätyksen aikana, olin itse silloin luopio. Voin kuitenkin sanoa siitä sen verran, että tämmöistä ei ihminen saa aikaan. Ei edes Rodney Howard Browne.

Olen tutustunut herätykseen kirjan kautta ja nähnyt paljon eri videoita. Voin sanoa, että siellä oli ehkä normaalia enemmän nähtävissä ihmisten sielullista reagointia. Mutta aivan samankaltaista sielullista reagointia on ollut myös monissa muissa herätyksissä. Itse asiassa Azusan herätyksessä oli hyvin samanlaisia "sielullisia ilmiöitä".

Kun Azusa - herätyksessä alkoi, jossain vaiheessa tulemaan "sielullisia ilmiöitä" ja ne saatiin lopulta kaikki karsittua. Huomattiin samalla, että tuli estettyä myös Pyhän Hengen liikehdintää ja Hänen työtä ja näin yhtäkkiä "tuli" oli poistunut. Ja "Lapsi meni pesuveden mukana".Se ihmisryhmä, mikä on reagoinut kaikista voimakkaimmin Toronto - herätystä vastaan ovat olleet uskomattomia.

Valitettavasti, tässä Toronto - herätyksessä toistui se sama kaava, että aluksi kaikki oli siunattua. Ihmisiä tuli paljon uskoon. Mutta sielunvihollinen lähetti sinne ihmisiä häiritsemään kokouksia, jotka alkoivat ääntelemään esim. kukon äänellä ym. äänillä. Ja näin alkoi tulla ongelmia. Myös muuta häirintää.

Kokousten johtajat ja niissä kävijät, jotka eivät osaa erottaa Pyhän Hengen tekoja herätysten keskellä. Saattavat luulla kaikkia kokouksien tapahtumia Pyhän Hengen tekemiksi.Samalla tavalla kävi myös Suhen herätyksessä Helsingissä.

Kun herätyksen alun jälkeen Suhessa jotkut ihmiset "putosivat toistuvasti" aina penkeiltään ym. alkoi Rauno Kokkola tiimeineen karsia eri ilmiöitä. Sen mukaan, miten he ajattelivat, mikä oli milloinkin "Pyhästä Hengestä" ja mikä ei. Näin Suhessa alkanut herätys oli sitten kohta tulossa "tiensä päätökseen".

Kun ei johtajillakaan ole kokemusta, mikä kaikki on Pyhän Hengen vaikutusta. Loppuu herätys monesti aivan liian aikaisin.Valtava määrä ihmisiä koki kuitenkin Suhen ja Toronton herätyksissä Jumalan siunauksia, ihmisiä tuli uskoon, koki vapautumisen, eheytyi ja parani ym.

Olen myös Suomessa, muissa kokouksissa nähnyt, että jotkut ihmiset reagoivat ehkä erikoisesti, kun Jumala koskettaa. Jumalan liikehdintää ei tarvitse kuitenkaan pelätä. Pyhä Henki ei tee, mitään väärää kokouksissa.

Kolme prosenttia ihmisistä voivat reagoida erikoisesti, kun Jumala koskettaa heitä. Me ihmiset ollaan vain, niin "poloisia", että meidän kroppa ei oikein kestä itse Kaikkivaltiaan kosketusta. Jotkut reagoivat paljon enemmän kuin toiset.

Rukouspalvelussa on helppo huomata, että osa ihmisistä on todella "tukossa". Siinä tapauksessa nämä ihmiset eivät reagoi mitenkään, kun rukouspalvelija laskee kädet heidän päällensä. "Jumalan virta" ei mene heistä ollenkaan läpi. Se on rukouspalvelussa helppo nähdä ja aistia.

Se voi johtua yleensä siitä, että rukouspalveluun tuleva ihminen ei halua oikeasti lähestyä Jumalaa. Hän ei halua tehdä siinä hetkessä parannusta, koska ei ole valmis luopumaan synnistä, koska haluaa tehdä asioita, mitkä ovat "lihalle" mieluisia.

Rukouspalveluun tuleva henkilö, joka haluaa vain kaatua ja kokea Jumalan voiman sekä Hänen siunauksen, ilman parannusta. Ei Jumalakaan halua lähestyä ihmistä, ainakaan siinä hetkessä.

Jaakob 4:8-> Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset.

Jesaja 61:3 -> Panemaan Siionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, ilo öljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan.

Toinen asia on, kun ihminen on sidottu ja hän haluaa vapautumista ja masennus ei suostu lähtemään. Sitä turhan äänekästä touhua ei pidä myöskään sekoittaa Pyhän Hengen ääntelyksi. Pyhä Henki ei ole se metelöinnin aiheuttaja. Vihollinen tykkää olla äänekäs ja aiheuttaa näin turhaa meteliä, jotta kokous tulisi häirityksi ja mahdollisesti keskeytyisi.

"Mutta, jos joku kaatuu kokouksessa ja sen jälkeen alkaa kierimään lattialla".

Tämäkin asia on aivan sama tilanne, mutta jotkut ovat ymmärtäneet täysin väärin. On ihan tavallista se, kun itse Kaikkivaltias koskettaa meitä, voi tapahtua kaatuminen. Jos ihminen alkaa kierimään laittialla. Ei kieriskelyä tee Pyhä Henki. Vaan ehkä "masennus", mikä ei halua irtautua ihmisestä. Kun kieriminen lakkaa. On ihminen vapaa ja kahle on poistunut.

Joh. 8:36-> Jonka Poika siis tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

Suomen joka kolkassa ei ole vielä vapautumisista, kovin paljon kokemusta. Ja jotkut seurakunnat eivät missään tapauksessa halua olla, silloin tekemisissä Jumalan kanssa, kun Jumala "liikkuu ja koskettaa ihmisiä" tällä tavalla.

Haluan kuitenkin kertoa, että me ihmiset emme voida sitä määritellä. Vaikka voimme yrittää estää. Ja Välillä, ikävä kyllä onnistumme estämään Jumalan liikehdintää.

Jumala vapauttaa ihmisiä aina, kun Hän niin haluaa. Olen nähnyt sen, niin monesti, että en enää epäile.

Väärät "henget" manifestoituu?

Osa uskovista pelkää kokouksia, missä Pyhä Henki liikkuu vapauttaen. Ja näin, joidenkin kokouksessa kävijöiden, missä joku ihminen kierii lattialla tai "huutaessaan kokee vapautumisen. Tuomita kokoukset "väärien henkien" manifestoimiksi kokouksiksi.

On erikoista ajatella asiaa näin, kun kristilliset kokoontumiset ovat järjestetty Jeesus - nimessä, että kokouksen voisi ottaa "haltuun yhtäkkiä väärät henget". Tai joku voisi parantua "menestysteologia" saarnan kautta.

Jos ei ole ikinä nähnyt, että Jumala liikkuu kokouksissa myös "vapauttaen". Se on silloin helpompi ymmärtää.

Semmoista valtaa ei ole "masennusta aiheuttavile hengille" annettu, että ne voisivat ottaa hallintaan yhtäkkiä koko hengellisen kokouksen. Kokoukseen voi kyllä tulla useampia ihmisiä, jotka ovat sidottu.

Jos "Jumalan Kirkkaus" tulee yhtäkkiä koko kokousväen ylle. On ihan ymmärrettävää, että "masennuksen henget" eivät viihdy kokouksessa. Vaan pyrkivät poistumaan ja aiheuttamaan meteliä.

Myös ne, joilla on erilaisia pelkoja voivat päästä silloin peloistaan. Mielenalueen "lukot" murtuvat. Kasvaimet häviävät. Tätä listaa voisi jatkaa loputtomiin. "Tuo vieressä oleva henkilö parani syövästä. Parantaja ei varmasti ollut Jumala, koska eihän Suomessa kukaan parane. Tämäkin oli taas yksi niistä äärikarismaattisista kokouksista. Vähintään tuo oli menestysteologiaa",

Oulun Majan herätys

Sain itse olla reilu 6- vuotta, sitten mukana Oulun Majan hallituksessa ja toiminnassa, missä Jumala "liikkui todella" voimallisesti. Tässä herätyksessä jo ensimmäinen johtajisto oli laittanut kaiken turhan kontrolloimisen tarkoituksella minimiin. Herätyksessä oli monia samoja Pyhän Hengen ilmenemismuotoja kuin kaikissa muissa herätyksissä, mutta ei ollut "kukon äänellä" äänteleviä eikä penkiltä putoajia.

Se aika oli mahtavaa herätyksen aikaa. Puhujavieraita kävi lukuisista eri maista. Kokoukset kestivät lauantaisin 3-6 tuntia ja välillä 9 tuntia kaikkine rukousosioineen. Kenelläkään ei ollut kiire, kun itse Jumala tuli "vierailemaan" paikan päälle. Herätyksen aika kesti silloin muutamia vuosia. Päättyi, kun rakennus meni alta.

Kontrollihenki

Ei ole epätavallista, että marginaalijoukko uskovia käy myös Pyhän Hengen työtä ja "voideltuja pastoreita" vastaan. Se onnistuu silloin helposti, myös uskovalta, jos hän on riittävän kovassa "kontrollihengessä". Kuten minä itse noin 8- vuotta sitten. Onneksi se aika on ohi. Ja ymmärrän, että se aika oli typerää.

Jotkut Suomen pastorit pitävät vuodesta toiseen, 50-75% saarnoistaan "eksytyksistä ja vääristä hengen ilmiöistä". Kuuntelin silloin 8-vuotta sitten, paljon tämmöisten opettajien nettiopetuksia ja yhtäkkiä olin pahasti "sidottu". En ymmärtänyt, että toistuvasti tämmöisten opetusten kuuntelu "sammuttaa hengen totaalisesti". Ja samalla altistaa kuulijat toistuvasti peloille ja epäilyksille. Ja näin johtaa uskovia kunnolla harhaan. Ja mielen alueen "lukkoihin".

Kun uskova tulee näin "sidotuksi" kuin itse olin silloin. Ollaan silloin vakavassa ongelmassa, koska Suomessa ei ole montaa pastoria, joiden kautta Pyhä Henki toimii "vapauttamisen alueella".

Uskon, että Suomessa on tällä hetkellä tuhansia uskovia, jotka ovat samankaltaisissa ongelmissa, kun minä silloin kauan sitten. Koska nämä henkilöt ovat kuunnelleet myös lukuisia eksytyksistä varoittavia opetuksia. Ja näin ammentaneet opetusta, mikä "sammuttaa hengen totaalisesti".

Se Pyhän Hengen tuli, mikä aiemmin paloi heissä kirkkaana on sammunut "pelon hengen aiheuttamien" ongelmien alle.

Jos joku tämän kirjoituksen lukija sattuu kuuntelemaan paljon opetuksia "eksytyksestä ja kaikesta väärästä". Kehotan sinua lopettamaan nämä välittömästi. Nämä eivät sinua rakenna. Ne vain saavat tuhoa aikaan ja vievät sinut kohti väkevään pelkoon. Ja se ei ole Jumalan tahto sinun elämässäsi.

Jeesus tahtoo pitää sinut vapaana, puhtaana ja "voimakkaana pienenä evankelistana". Minne tahansa hän viekin sinut. Saat toimia Hänen voimassa ja näin viedä sinne myös samalla "taivaan ilmapiirin".

Koska Suomi on Jumalalle äärettömän rakas. Tahtoo Hän vielä yllättää "oman kansansa" antamalla väkevän herätyksen!

Kiitos ja Kunnia kaikesta kuuluu Jeesukselle. Hän on kaiken Kiitoksen ja ylistyksen arvoinen!

2. Kor. 3:17-> Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siellä on vapaus.

Jesaja 53:8-> ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

Fil. 4:4-9-> Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa! Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa; mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.

Kun Pyhälle Hengelle annetaan "vapaat kädet". Muutetaan hiukan kokousten rakennetta. Opitaan johtamaan ja saarnaamaan kokouksia "hengessä". Meillä on jano, haluamme elää jatkuvassa parannuksessa ja etsiä Hänen Kasvojansa rukouksessa. Kiittää, ylistää ja palvoa Häntä. Hän on paikalla jo heti alkuminuuteista lähtien antaen ihanan Pyhän Henkensä läsnäolon. Tästä kaikesta seuraa--> "räjähdysmäinen herätys".

Jari Virtanen